Reeds tijdens zijn leven genoot deze geniale Zweed grote bekendheid als wetenschapper, staatsman, filosoof, theoloog en visionair. Hij schreef een groot aantal wetenschappelijke werken op talrijke gebieden, zoals de wiskunde, geologie, scheikunde, natuurkunde, sterrenkunde, alsmede over anatomie, fysiologie, psychologie en filosofie. Bovendien was hij actief lid van het Zweedse Parlement. Hoe groot Swedenborgs belang ook was voor de wetenschap, zijn latere visionaire werken zijn van nog veel grotere betekenis.

In 1769 schreef hij desgevraagd aan een vriend: "Al wat ik tot dusverre heb medegedeeld, beschouw ik in vergelijking als van weinig belang, want het wordt verre overtroffen door de omstandigheid dat ik tot een heilig ambt ben geroepen door de Heer Zelf, Die op de barmhartigste wijze aan mij, Zijn dienstknecht, verscheen in het jaar 1743, toen Hij mijn gezicht in de geestelijke wereld opende, en mij in staat stelde met geesten en engelen te verkeren, in welke staat ik tot op deze dag gebleven ben. Van die tijd aan ben ik begonnen met het drukken en uitgeven van verschillende verborgenheden die door mij werden gezien of aan mij werden geopenbaard, over de hemel en de hel, de staat van de mens na de dood, de ware eredienst van God, de geestelijke zin van het Woord, behalve nog vele andere belangrijke zaken, die voor de zaliging en de wijsheid bevorderlijk zijn." Om zich geheel aan deze verheven zending te kunnen wijden, wendde hij zich na 1743 geheel af van de beoefening van de wetenschappen. Nadien heeft hij uitsluitend nog theologische werken geschreven. Deze bevatten de leer voor de Nieuwe Kerk, die met het Nieuwe Jeruzalem in de Openbaring wordt bedoeld. Deze leer is volledig in overeenstemming met het Oude en Nieuwe Testament en onthult de innerlijke zin van de Bijbel.


[catalogus]
SWEDENBORG's werken zijn vertaald in 40 talen, waaronder het Nederlands.


SWEDENBORGIANA - nieuwsbrief over Swedenborg publikaties met citaten, boekbesprekingen, artikelen, nieuws, essays, activiteiten enz.

[tijdschrift]

For information on Swedenborg in ENGLISH, click here:
Voor informatie over Swedenborg in het ENGELS, klik hier:
[Emanuel Swedenborg] [NewEarth BBS]


Swedenborgiana / Postbus 7338 / 4800 GH Breda / NL / giro 1009141 / email: swedenborgiana@tip.nl
© Swedenborgiana NL 1997; tekst door Guus Janssens; Web Design door NewEarth Swedenborg BBS
0 belangstellenden bezochten deze pagina sinds Mei 1997.

[terug / return]