S W E D E N B O R G I A N A:
nieuwsbrief over Swedenborg publikaties

SWEDENBORGIANA is de verzamelnaam voor de boeken van Emanuel Swedenborg, de vertalingen ervan, biografieën, en alle overige werken die er verband mee houden. De doelstellingen van SWEDENBORGIANA zijn: het bevorderen van de bekendheid, de verspreiding en de waardering voor Swedenborgs denkbeelden en zijn werken.


Het tijdschrift biedt:
SWEDENBORGIANA verschijnt vier keer per jaar [16 blz. A4], het abonnement voor de zesde jaargang [1997] bedraagt f 33,- één proefexemplaar gratis op aanvrage.E-mail bestelformulier
Ja ik wil een gratis proefnummer van Swedenborgiana ontvangen.
naam
adres
pc/stad
email
Tevens bestel ik de volgende boeken:
[catalogus]


Swedenborgiana / Postbus 7338 / 4800 GH Breda / NL / giro 1009141 / email: swedenborgiana@tip.nl
© Swedenborgiana NL 1997; tekst door Guus Janssens; Web Design door NewEarth Swedenborg BBS

0 belangstellenden bezochten deze pagina sinds Mei 1997.

[terug / return]